O firmie

Ferma Drobiu Trzy Koguty położona jest na zielonych terenach w pobliżu Borów Niemodlińskich i u podnóża Gór Opawskich. Jej położenie sprzyja hodowli ekologicznej pozbawionej szkodliwego wpływu przemysłu. Ferma specjalizuje się w produkcji jaj z chowu alternatywnego (jaja z numerem 1) oraz klatkowego (jaja z numerem 3). Na fermie prowadzona jest również produkcja niszowa jaj pochodzących od kur zielononóżki.

  

Projekt "Współpraca"

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu Opracowanie i wdrożenie innowacji opartej na zgłoszeniu patentowym dotyczącej udoskonalenia procesu produkcji jaj kurzych współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 16 Współpraca Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: Uruchomienie produkcji peletu z odchodów (głównie drobiowych) przyczyni się do udoskonalenia produkcji jaj kurzych.

Osoba kierująca operacją: Krystyna Kujawa, Ferma Drobiu „Trzy koguty” Sp. z o.o. z siedzibą we Włostowej 109D , 48-317 Korfantów, tel.: 077 434 37 35, e-mail: kkujawa.trzykoguty@gmail.com

Podmioty wchodzące w skład grupy operacyjnej:

  • Ferma Drobiu „Trzy koguty” Sp. z o.o. z siedzibą we Włostowej 109D , 48-317 Korfantów, tel. 077 434 37 35;
  • JKJ Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Mechnicach, ul. Niemodlińska 2B, 46-073 Chróścina, e-mail: jacek.kadziel@gmail.com;
  • P.H.U. ZAGA Z. Grygierczyk, G. Stolarczyk, T. Leśków s.c. z siedzibą w Opolu, ul. Horoszkiewicza6/A102, 45-301 Opole, e-mail: biuro@zaga.pl, tel. 77 4427230.

Słowa kluczowe umożliwiające identyfikację przedmiotu operacji: suszenie odchodów kurzych, peletyzacja odchodów, produkcja jaj kurzych.

Okres realizacji operacji: 01.11.2018r. – 31.12.2019r.

Źródła finansowania operacji:

  • Środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
  • Z krajowych środków publicznych.

Całkowity budżet operacji: 1 287 200,00 zł.

Krótkie podsumowanie operacji:

W wyniku realizacji operacji zostanie utworzona innowacyjna suszarnia na fermie drobiu, pozwalająca udoskonalić proces produkcji jaj kurzych.

Uruchomienie produkcji peletu z odchodów (głównie drobiowych) przyczyni się do udoskonalenia procesu produkcji jaj kurzych w dwóch aspektach:

  • poprzez zwiększenie częstotliwości odprowadzania kurzeńca z budynków inwentarskich. W przypadku przedmiotowej fermy cykl usuwania pomiotu skróci się z trzech do jednego dnia, w efekcie przyczyniając się do poprawy warunków utrzymania drobiu, a tym samym podniesienia potencjału produkcyjnego i zdrowotności ptaków. Udowodniono, że w intensywnej hodowli drobiu poprawa warunków środowiskowych, głównie w systemach bateryjnych, poprawia nieśność oraz jakość jaj (wzrasta efektywność ekonomiczna produkcji drobiarskiej) oraz eliminuje zaburzenia metaboliczne i choroby zwierząt (np. mykoplazmozę, kokcydiozę i kolibakteriozę) oraz występowanie technopatii (tj. kanibalizmu, pterofagi, czy też nawyku zjadania jaj);
  • wyprodukowanie peletu, który w głównej mierze nadal może być wykorzystywany jako nawóz do celów rolniczych, lecz posiadający inne, znacznie korzystniejsze, właściwości fizyko-chemiczne tj. inny stan skupienia oraz inny skład. Średnio-rynkowe ceny granulatu wahają się od 550 do 880 zł netto za tonę produktu, zaś ceny świeżego pomiotu o wilgotności do 80% od 20 do 50 zł za tonę. Mając na względzie rachunek ekonomiczny sprzedaż granulatu przez fermy produkcyjne może okazać się dodatkowym i znacznym źródłem przychodów, a tym samym pozytywnie wpłynąć na rentowność produkcji jaj.

Alternatywą dla sprzedaży peletu jako nawozu jest uzyskanie paliwa, które można wykorzystać bezpośrednio na fermie do ogrzewania pomieszczeń inwentarskich. W przypadku analizowanej fermy granulatem z kurzeńca można zastąpić tradycyjne paliwa kopalne, czyli węgiel kamienny oraz olej opałowy. Zastosowanie peletu do celów grzewczych oznacza dodatkową poprawę efektywności ekonomicznej produkcji jaj kurzych.

Główne korzyści, jakie będą wynikać z zastosowania poszczególnych lub wszystkich przewidywanych rezultatów operacji dla ich adresata:

  • Cykl usuwania pomiotu skróci się z trzech do jednego dnia, w efekcie przyczyniając się do poprawy warunków utrzymania drobiu, a tym samym podniesienia potencjału produkcyjnego i zdrowotności ptaków. Poprawa warunków środowiskowych, głównie w systemach bateryjnych, poprawia nieśność oraz jakość jaj (wzrasta efektywność ekonomiczna produkcji drobiarskiej) oraz eliminuje zaburzenia metaboliczne i choroby zwierząt (np. mykoplazmozę, kokcydiozę i kolibakteriozę) oraz występowanie technopatii (tj. kanibalizmu, pterofagi, czy też nawyku zjadania jaj.
  • Wyprodukowanie peletu, który w głównej mierze nadal może być wykorzystywany jako nawóz do celów rolniczych, lecz posiadający inne, znacznie korzystniejsze, właściwości fizyko-chemiczne tj. inny stan skupienia oraz inny skład. Średnio-rynkowe ceny granulatu wahają się od 550 do 880 zł netto za tonę produktu, zaś ceny świeżego pomiotu o wilgotności do 80% od 20 do 50 zł za tonę. Mając na względzie rachunek ekonomiczny sprzedaż granulatu przez fermy produkcyjne może okazać się dodatkowym i znacznym źródłem przychodów, a tym samym pozytywnie wpłynąć na rentowność produkcji jaj.
  • Alternatywą dla sprzedaży peletu jako nawozu jest uzyskanie paliwa, które można wykorzystać bezpośrednio na fermie do ogrzewania pomieszczeń inwentarskich. W przypadku analizowanej fermy granulatem z kurzeńca można zastąpić tradycyjne paliwa kopalne, czyli węgiel kamienny oraz olej opałowy. Zastosowanie peletu do celów grzewczych oznacza dodatkową poprawę efektywności ekonomicznej produkcji jaj kurzych.

Projekt "Współpraca" - podsumowanie

Podsumowanie prac badawczych

Kontakt

Ferma Drobiu Trzy Koguty Sp. z o.o.
Włostowa 109 D
48-317 Włostowa
Telefon: 77 434 37 35